Privacy & Cookiebeleid

Op S1.tv is het Privacy & Cookiebeleid van SBS/Sanoma van toepassing.

Wij, SBS Broadcasting B.V. en Sanoma Media Netherlands B.V., kunnen bij uw gebruik van onze producten en diensten informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een abonnement op één van onze tijdschriften of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte).

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

 

VERWERKING DOOR SANOMA EN SBS

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Sanoma Media Netherlands B.V. (hierna: “Sanoma”) en SBS Broadcasting B.V. (hierna: “SBS”) en door de dochtervennootschappen van Sanoma en SBS. De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn Sanoma en (voor wat betreft de verwerking van gegevens binnen SBS en haar dochtervennootschappen) SBS.

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), onder nummer 1527839. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website van het College bescherming persoonsgegevens (www.cbpweb.nl).

Uitgebreide gegevens van (de dochtervennootschappen van) Sanoma en SBS:

 •  Sanoma Media Netherlands B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33133064;
 • Dochtervennootschappen Sanoma: Autotrader.nl/European Auto Trader B.V. (KvK 30103971); Head Office Nederland B.V. (KvK 30128420); tijdschrift.nl/Mediakiosk B.V. (KvK 32058600); LINDA./Mood for Magazines B.V. (KvK 33277855); Sanoma Digital Group The Netherlands B.V. (KvK 17111115); Sanoma Digital The Netherlands B.V. (KvK 17111121); Sanoma Media Customer Services B.V. (KvK 34051078); SB Commerce B.V. (KvK 28104469); en, Read & View B.V. (KvK 9149880);
 • SBS Broadcasting B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33268595;
 • Dochtervennootschappen SBS: SBS Productions B.V. (KvK 33271016); Veronica Uitgeverij B.V. (KvK 32064149), en Social1nfluencers B.V. (KvK 56277326).

 

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via privacy.nl@sanoma.com of privacy@sbsonline.nl.

Wilt u liever per post contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.

Per post kunt u uw vragen stellen aan:
Sanoma Media Netherlands B.V.
T.a.v. “Klantenservice Privacy”
Capellalaan 65
2132 JL Hoofddorp

Gaat het om een verwerking van gegevens door SBS of haar dochtervennootschappen (verwerking van gegevens via de websites en/of diensten van SBS6, NET5, Veronica, SBS9, Kijk.nl, Veronica Magazine, Totaal TV en/of Social1nfluencers) neem dan contact op via:
SBS Broadcasting B.V.
o.v.v. ‘privacy’
Rietlandpark 333
1019 DW Amsterdam

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met enige zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op u.

Zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar.

 

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Sluit u bijvoorbeeld een abonnement af op een van onze tijdschriften, dan hebben we uw gegevens nodig om het tijdschrift bij u te (laten) bezorgen en om het abonnement te factureren. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken om berichten op een forum te plaatsen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig (via e-mail wordt namelijk gevraagd de aanvraag om een account aan te maken te bevestigen).

Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.

 

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees op onze tijdschriften, van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vijf manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld abonnement op een tijdschrift): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanmaken van een account (waaronder ook een “powered by Sanoma-account”) op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven (bij gebruik van een social login); zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam;
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk, de advertenties die daarbij zijn vertoond en de advertenties waarop u hebt geklikt. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;
 • Gebruik van onze apps: hierbij worden (persoons)gegevens verwerkt die u zelf via de app hebt ingevoerd, dan wel informatie waartoe u ons zelf toegang hebt geboden (zoals locatiegegevens).

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die ik van Sanoma en/of SBS afneem verzamelt?

Nee. Bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Abonneert u zich bijvoorbeeld op een e-mail nieuwsbrief, dan hebben wij over het algemeen niet veel meer nodig dan uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw geslacht (om de e-mails te personaliseren).

Voor wat betreft het verzamelen van gegevens over uw daadwerkelijke gebruik van onze (mobiele) websites en apps geldt dit ook. Zo maken sommige van onze apps uitsluitend gebruik van gegevens over uw gebruik van de app om deze te verbeteren, terwijl andere apps informatie over het gebruik van de app ook gebruiken om op basis daarvan op u afgestemde advertenties te tonen.

Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies, Sanoma-account en locatiegegevens).

Sanoma en SBS kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen. Daaronder worden alle dochtermaatschappijen van Sanoma Media Netherlands B.V. en SBS Broadcasting B.V. begrepen (zie overzicht hierboven in de ‘Inleiding’).

Wanneer worden mijn gegevens uitgewisseld binnen Sanoma en SBS groepsmaatschappijen?

Alle gegevens met betrekking tot abonnementen worden door ons in één systeem opgeslagen, waarin dus zowel de gegevens van Libelle-abonnees (Sanoma Media Netherlands B.V.), LINDA.-abonnees (Mood for Magazines B.V.) en Veronica Magazine-abonnees (Veronica Uitgeverij B.V.) zijn opgeslagen. Wanneer u abonnementen hebt op verschillende van onze tijdschriften, dan kunnen wij deze verschillende abonnementen onder één klantnummer plaatsen (in plaats van dat wij u als verschillende abonnees registreren).

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s). Ook hierbij geldt dat wij overal hetzelfde systeem hanteren zodat geen onderscheid wordt gemaakt of u een website bezoekt van Sanoma Media Netherlands B.V. (zoals vtwonen.nl) of van SBS Broadcasting B.V. (zoals kijk.nl). Overigens kunnen cookies uw bezoek niet over meerdere apparaten of browsers bijhouden. Bezoekt u NU.nl via uw computer, dan wordt uw bezoek in een andere cookie vastgelegd dan wanneer u dezelfde website bezoekt via uw mobiel (en wordt de informatie opgeslagen in de ene cookie niet automatisch gecombineerd met informatie opgeslagen in de andere cookie); hetzelfde geldt voor informatie opgeslagen over gebruik van een app en het gebruik van een mobiele website (ook deze informatie kan zonder aanvullende informatie niet met elkaar worden gecombineerd).

Uw gegevens kunnen tot slot in sommige gevallen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen) of met informatie afkomstig uit externe bronnen (zoals demografische en geografische segmenten van Cendris). Op basis van al die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij u beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en tijdschriftenaanbod) nog beter op uw interesses af kunnen stemmen.

Hoe worden gegevens gecombineerd, en welke gegevens?

Wanneer u bij één van onze websites een registratieformulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij uw gebruik van onze online diensten meten. Daarbij combineren wij niet alle door u ingevulde gegevens met de online gebruiksinformatie, maar wel gegevens als uw leeftijd, geslacht en postcode. Deze gegevens worden in dat geval gebruikt voor het opbouwen van een online profiel. Daarnaast kunnen wij abonnementsgegevens combineren met informatie over het gebruik van onze websites indien u een abonnement hebt op één van onze tijdschriften en daarnaast een e-mail nieuwsbrief ontvangt. Dit werkt als volgt: via de e-mail nieuwsbrief wordt uw klantnummer (in ons systeem) gekoppeld aan het unieke nummer van de cookie. Wij kunnen daarbij uw geslacht, leeftijdscategorie en postcode (bijvoorbeeld: man, 30-35 jaar, 1234AB) toevoegen aan uw cookieprofiel, en de interesses afgeleid uit uw websitegebruik toevoegen aan uw abonnementsgegevens (bezoekt u regelmatig de website van vtwonen, dan bent u waarschijnlijk geïnteresseerd in die tijdschriften en/of informatie over wonen en interieur).

Overigens kunnen wij deze koppeling alleen leggen op het moment dat u i) zowel abonnee bent op één van onze tijdschriften, als ook onze websites bezoekt (en cookies niet hebt uitgeschakeld), ii) bij beide diensten (e-mail nieuwsbrief en abonneegegevens) exact hetzelfde e-mailadres gebruikt, én iii) deze nieuwsbrief opent in dezelfde browser waarmee u ook websites bezoekt (webmail). Gaat één van de genoemde voorwaarden niet op (bijvoorbeeld omdat u uw e-mail opent in een e-mail app op uw telefoon), dan is het voor ons niet mogelijk uw gegevens te combineren.

De verrijking van de abonnementsgegevens heeft hoofdzakelijk tot doel het gerichter kunnen aanbieden van onze eigen (tijdschriften) producten aan u als lezer/abonnee; de verrijking van de online informatie dient als doel het beter kunnen verkopen van advertentieruimte op onze websites (al onze online diensten worden volledig gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd uit de verkoop van advertentieruimte aan adverteerders.

Tot slot kan informatie uit externe bronnen worden toegevoegd aan de gegevens zoals we die van u hebben verwerkt. Het gaat daarbij om demografische gegevens zoals wij die o.a. afnemen van Cendris. Cendris levert bijvoorbeeld algemene gegevens over postcodegebieden (gemiddelde leeftijd inwoners van bepaalde postcode, gemiddelde gezinssamenstelling, gemiddeld inkomen).

Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van Sanoma Media Netherlands B.V. en SBS Broadcasting B.V., kunt u dit melden via privacy.nl@sanoma.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen Sanoma en SBS groepsmaatschappijen altijd gehonoreerd?

In beginsel ja, met enkele uitzonderingen.

Daar waar het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een abonnement aan u te leveren, of die wij uit fiscale overwegingen moeten bewaren, hebben wij niet per vennootschap een apart systeem om deze gegevens in te bewaren. We hebben slechts één systeem en kunnen daarmee geen scheiding maken tussen deze gegevens. Gevolg daarvan is dat deze gegevens daarmee ook worden uitgewisseld met groepsmaatschappijen.

Gaat het om bijvoorbeeld online gegevens (zoals informatie opgeslagen in een cookie) dan kunt u via uw cookie instellingen er voor kiezen cookies die worden gebruikt om uw ‘interesses’ bij te houden niet te accepteren. In dat geval wordt er geen informatie over uw gebruik van onze online producten en diensten verwerkt en kan er dus ook geen informatie tussen groepsmaatschappijen worden uitgewisseld. Uw cookie instellingen voor al onze websites kunt u bereiken via de blauwe knop ‘Cookie instellingen aanpassen’ bovenaan deze pagina, of door op de volgende link te klikken: http://privacy.sanoma.nl.

 

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 2. om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 3. om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 4. als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 5. om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 6. om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 7. wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);
 8. om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 9. om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 10. om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

TOELICHTING TERMIJN GEBRUIK VAN GEGEVENS

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van de betaalde klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van Sanoma/SBS producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van Sanoma/SBS, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement.

Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken, terwijl uw e-mailgegevens voor onbeperkte duur worden gebruikt indien u bijvoorbeeld een e-mailnieuwsbrief ontvangt en deze niet opzegt.

 

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en combineren met door deze groepsmaatschappijen verwerkte gegevens. Zie voor een nadere toelichting hierboven onder ‘Soorten gegevens’. Als u hiertegen bezwaar hebt kunt u dit melden via privacy.nl@sanoma.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen (onder andere ‘list rental’). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over uw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen uw gegevens vervolgens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij uw interesses. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij –indien u ons daarom verzoekt- uw gegevens daartoe blokkeren. Neem daartoe dan contact op met privacy.nl@sanoma.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

‘List rental’? Delen van uw adresgegevens met derden.

Voorbeelden van ‘list rental’ zijn bijvoorbeeld automerken die lezers van Autoweek willen bereiken met een aanbod, of een producent van een baby product die lezers van Ouders van Nu wil benaderen met een voor hen relevant aanbod. Indien wij adverteerder daarbij rechtstreeks contact op laten nemen met u als gebruiker, dan is contractueel vastgelegd dat adverteerder het bestand eenmalig mag benaderen en daarbij de betreffende marketingregelgeving in acht neemt (o.a. rekening houden met Bel Me Niet Register en/of Postfilter). Wij controleren ook of adverteerders zich aan die voorwaarden houden.

Daarnaast hebben wij een samenwerking met Cendris (http://www.cendris.nl). Cendris verschaft bedrijven o.a. informatie over postcodes. Wij gebruiken deze informatie onder meer voor het verifiëren van adresgegevens aan de hand van de postcode. Cendris beheert daarnaast een grote database met NAW-gegevens (‘Naam, Adres, Woonplaats’). Net als veel adverteerders maken wij gebruik van dat bestand voor het toezenden van acties en aanbiedingen aan o.a. oud-abonnees. Wij leveren op onze beurt aan Cendris NAW-gegevens van abonnees om de NAW-gegevens van Cendris actueel te houden.

Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Sanoma of SBS.

Meer informatie over e-mails met acties en aanbiedingen van derden.

Hebt u bij het aangaan van een abonnement op een van onze tijdschriften, bijvoorbeeld de Libelle, aangegeven acties en aanbiedingen van derden te willen ontvangen per e-mail, dan ontvangt u vanuit Libelle een e-mail met de aanbieding van de adverteerder. De betreffende e-mail zal daarbij altijd vooraf door ons worden beoordeeld. Eerder verleende toestemming hiervoor kunt u altijd weer intrekken. Betreft het een e-mail, dan kunt u via de uitschrijflink onderaan in de e-mail u voor dergelijke mailings vanuit die titel afmelden. Ook kunt u een e-mail sturen aan privacy.nl@sanoma.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). De adverteerder ontvangt uw e-mailgegevens niet.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Hoe werkt dat?

Helaas worden onze diensten soms misbruikt. Bijvoorbeeld door een forum te gebruiken om iemand anders ernstig te beledigen of ten onrechte te beschuldigen van strafbare feiten. Als aan de hand van de gebruikersnaam of de omstandigheden niet al duidelijk wordt wie verantwoordelijk is voor deze uitlatingen, gebeurt het soms dat ons in het kader van een opsporingsonderzoek om nadere informatie wordt gevraagd, zoals het e-mailadres of het IP-adres dat is gebruikt bij het aanmaken van de account dat is gebruikt om de uitlatingen te doen. Als zo’n verzoek voldoet aan artikel 126n e.v. Sv verlenen wij daaraan onze medewerking.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Voorbeeld.

De levering van onze tijdschriften doen wij bijvoorbeeld niet zelf, maar hebben wij uitbesteed. Voor de adressering leveren wij deze derde de adresgegevens van de abonnees.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

 

SANOMA-ACCOUNT

Sanoma zal de huidige inlog mogelijkheden op haar websites op termijn alle gaan vervangen door één uniforme inlog: de (Powered by) Sanoma-account, te beginnen met NU.nl. Met deze Sanoma-account(s) hopen wij het inloggen op onze digitale diensten nog gemakkelijker te maken. U kunt op den duur met één inlog en wachtwoord op al onze digitale diensten inloggen en hoeft zodoende niet meer voor elke dienst een nieuwe inlognaam en wachtwoord te bedenken en te onthouden. Wij beogen hiermee het gebruik van onze diensten verder te vergemakkelijken. Overigens is het niet verplicht overal dezelfde account te gebruiken, u mag ook per dienst een aparte account aanmaken als u dat om wat voor reden dan ook liever hebt.

Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal dezelfde account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hiertoe zullen wij gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren gaan vastleggen (profiel). In de My Account omgeving van uw Sanoma-account kunt u instellen of wij deze gegevens voor commerciële doeleinden mogen gebruiken of niet.

De Sanoma-account stelt ons daarnaast in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met dezelfde account) om uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden. Dit maakt het mogelijk voorkeuren ingesteld op uw computer ook toe te passen op uw mobiel en bijvoorbeeld ook te voorkomen dat u een advertentie die u al meeerdere keren voorbij hebt zien komen op uw computer niet ook nog eens op uw mobiel te tonen. Wilt u dat niet, dan kunt u op uw desktop of op uw mobiel/tablet (profiling) cookies uitschakelen (ga daarvoor naar: privacy.sanoma.nl/settings). Waarbij het in principe voldoende is om op één van beide apparaten deze cookies uit te schakelen (aangezien er dan op één van beide apparaten geen gegevens meer zijn om aan te koppelen). In de toekomst zult u deze (en andere) privacy instellingen rechtstreeks in uw account kunnen aanpassen.

De inlog- en account-mogelijkheden op de (mobiele) websites en apps van Sanoma, SBS en haar beider dochtervennootschappen zullen geleidelijk alle worden vervangen door deze Sanoma-account(s).

 

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Zie voor een uitgebreide uitleg over alle mogelijke cookies die bij een bezoek aan een van onze websites kunnen worden geplaatst www.sanoma.nl/cookie-overzicht/. Hier onder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
 • (mits u daartoe toestemming hebt gegeven) om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Technische uitleg van de hiertoe gebruikte cookies.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

Sessie-cookies: deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties u op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat u bepaalde advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.

Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.

Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en uw persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van uw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen). Dat betreft dus ook via cookies verzamelde surfgegevens.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op uw computer. Ook hierbij geldt dat dit op onze websites alleen gebeurt indien u daartoe toestemming hebt gegeven. Deze toestemming heeft alleen betrekking op onze websites en een aantal websites van derden waar Sanoma de verkoop van advertentieruimte verricht. Zie voor een overzicht van deze partnerwebsites hieronder. De door Google (Analytics) en DoubleClick geplaatste cookies worden in onze opdracht geplaatst. Google treedt daarbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, waarbij Sanoma/SBS de verantwoordelijke is.

Partnerwebsites:

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

De Stichting KijkOnderzoek (“SKO”) brengt het kijkgedrag van Nederlandse televisiekijkers in kaart (de kijkcijfers: https://www.kijkonderzoek.nl). SKO doet dat ook voor online kijkgedrag. Sanoma en SBS zijn een samenwerking aangegaan met SKO om ook de online video diensten van Sanoma en SBS mee te nemen in dit onderzoek. Daartoe worden de met cookies gemeten gegevens over bekeken online video’s (inclusief de daarbij vertoonde advertenties) door ons gedeeld met SKO. SKO zal die gegevens uitsluitend voor het doel van het in kaart brengen van het online kijkgedrag gebruiken (en niet voor andere doeleinden).

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen aanpassen” bovenaan deze pagina. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

 

LOCATIEGEGEVENS

Als u ons uitdrukkelijke toestemming daartoe hebt gegeven, gebruiken wij in de NU.nl app uw locatie om u te kunnen voorzien van op uw locatie gebaseerd nieuws en lokale weersverwachting. Uw locatie wordt in dat geval ook gebruikt voor het op basis van uw (eerdere) locatie(s) afstemmen van advertenties. Wilt u geen gebruik meer maken van op uw locatie afgestemde informatie en advertenties, dan kunt u dit via de instellingen van uw telefoon eenvoudig uitschakelen.

 Hoe worden advertenties afgestemd op mijn locatie?

Wij kunnen op twee manieren uw locatie gebruiken om advertenties gericht te presenteren.

Allereerst is dat door in ons advertentiesysteem in te stellen dat een bepaalde advertentie op elke mobiele telefoon moet worden getoond die zich in een bepaald gebied bevindt en waarop de NU.nl app is geopend. Ons advertentiesysteem kijkt vervolgens -op het moment dat de (geopende) app vraagt om een advertentie te tonen- of de locatie die met dat verzoek wordt meegestuurd voldoet aan die voorwaarde. Zo ja, dan wordt de desbetreffende advertentie getoond. Zo niet (u bevindt zich niet in het bewuste gebied of u hebt uw locatie uitgeschakeld), dan krijgt u een andere advertentie te zien.

Op het moment dat u het gebruik van uw locatie hebt ingeschakeld, stuurt ons advertentiesysteem bij de rapportage van de vertoonde advertenties aan ons ook informatie mee over uw locatie op het moment dat de desbetreffende advertenties werden getoond. Deze locatiegegevens gebruiken wij, vanaf inwerkingtreding van deze versie van het privacy- en cookiebeleid, om aan de hand van die gegevens u te kunnen profileren. Daartoe maken wij gebruik van de diensten van Localsensor (www.localsensor.com, gevestigd te Amsterdam). Localsensor gebruikt de informatie over uw (oude) locaties om aannames te doen. Aan de hand van deze gegevens probeert zij te analyseren of u bijvoorbeeld een treinreiziger bent. Hoe doet zij dat? Treinreizigers zullen statistisch gezien, meer dan niet-treinreizigers, in de omgeving van een station gebruik maken van de NU.nl app. Op het moment dat een adverteerder zich met een advertentie specifiek op treinreizigers wil richten, maakt Localsensor een analyse van de beschikbare locatiegegevens over bijvoorbeeld een periode van een maand en merkt dan elke gebruiker die in die periode tenminste drie keer per week in de buurt van een station is geweest aan als treinreiziger, waarna al deze gebruikers de advertentie te zien krijgen (ongeacht waar ze op dat moment zijn). Het betreft daarmee een moment opname. Bent u toevallig in die betreffende periode drie keer in de week in de buurt van het station geweest, maar reist u normaal gesproken met de auto, dan wordt u voor die specifieke advertentiecampagne gezien als een treinreiziger. Bent u een treinreiziger, maar binnen de betreffende periode toevallig een week ziek, dan wordt u niet aangemerkt als treinreiziger en krijgt u de advertentie in principe niet te zien. De analyse wordt niet opgeslagen, zodat de uitkomst een week later (bij een volgende advertentiecampagne) weer anders kan zijn. Wilt u niet dat op deze manier advertenties op basis van uw locatie worden getoond, dan kunt u gebruik van uw locatie eenvoudig via de instellingen van uw telefoon uitschakelen. Localsensor handelt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Sanoma/SBS (en mag deze gegevens dan ook niet voor andere doeleinden gebruiken). Localsensor is hierbij bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

DOORGIFTE DERDE LANDEN

De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op onze websites bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de ‘safe harbor’ privacy regelgeving en Google deze gegevens uitsluitend zal gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met ons (en dus niet voor eigen doeleinden zal gebruiken).

 

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

 

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

 

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via privacy.nl@sanoma.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan privacy.nl@sanoma.com (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?

Stuur een e-mail aan privacy.nl@sanoma.com o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens” (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

 

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van onze tijdschriften, via onze websites of per e-mail.

Kort overzicht van te verwachten toekomstige wijzigingen.

De komende maanden zal dit privacy- en cookiebeleid waarschijnlijk op de volgende punten worden gewijzigd:

 • Sanoma-account: de bestaande inlog- en accountmogelijkheden op de websites en apps van Sanoma en SBS worden op termijn vervangen door de Sanoma-account. Hiermee beogen wij het gebruik van onze producten en diensten voor u als gebruiker te vergemakkelijken. U zult in dat geval met één account op al onze diensten kunnen inloggen en uw instellingen voor alle diensten ook centraal kunnen bijhouden. Eén (centrale) account stelt ons in de gelegenheid om u als gebruiker over meerdere van onze diensten en over meerdere apparaten te herkennen. Enerzijds biedt ons dat de mogelijkheid u nog meer op u afgestemde producten te leveren (bijvoorbeeld zal de NU.nl app al ‘weten’ welke artikelen u via uw computer hebt gelezen en u daarom nieuwe artikelen tonen), anderzijds stelt ons dat in de gelegenheid de advertentieruimte in onze diensten nog beter te verkopen en daarmee onze producten en diensten te financieren. Met het uitrollen van de Sanoma-account over steeds meer diensten, zullen er geleidelijk ook steeds meer functionaliteiten aan de Sanoma-account worden toegevoegd. In dat geval zullen wij u via dit privacy- en cookiebeleid informeren over de eventuele gevolgen die dit heeft voor uw persoonsgegevens;
 • Locatie: naast het gebruik van locatiegegevens en locatiebepaling door middel van GPS in de mobiele telefoon en IP-adres gaan wij in de toekomst ook gebruik maken van locatiebepaling door middel van iBeacons. Net als ten aanzien van locatiegegevens zoals wij die nu al gebruiken zullen wij u voorafgaande aan het gebruik hiervan uitdrukkelijk informeren over de doeleinden van het gebruik van nabijheidsbepaling door middel van iBeacons en u de mogelijkheid bieden hier toestemming voor te geven/te onthouden.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 24 juni 2015.