Disclaimer

Social1nfluencers B.V. (hierna te noemen: “S1”) besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. S1 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het gebruik van deze website waaronder bijvoorbeeld het bezoeken van deze website, de onbereikbaarheid van deze website, de toelevering van via deze website gevraagde diensten, de bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of het afgaan op informatie die op deze website wordt verstrekt. S1 is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar websites van derden en informatie die op deze website te vinden is.

Op deze website kunnen interactieve pagina’s aanwezig zijn waar reactiemogelijkheid wordt aangeboden. S1 is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van S1 weer. De redactie van de website bekijkt de berichten die worden geplaatst niet vooraf, maar monitort de berichten steekproefsgewijs en naar aanleiding van meldingen van derden. S1 verwijdert berichten die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer geldt. Hieronder vallen bijvoorbeeld beledigende, kwetsende, lasterlijke, racistische en/of politiek incorrecte berichten.

Laatst gewijzigd 4 november 2015